Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Het Team IKC Den Dijk

Om het onderwijs en opvang binnen IKC Den Dijk goed vorm te geven werken er mensen met verschillende taken samen. Binnen IKC Den Dijk wordt door school en opvang de zorg voor kinderen van 0 - 12 jaar vormgegeven vanuit één gezamenlijke doelstelling en verantwoordelijkheid. We delen niet alleen hetzelfde gebouw maar ook dezelfde visie en de manier van werken. Hoewel er sprake is van twee zelfstandige organisaties (Kiem en Kanteel) wordt er vanuit één gezamenlijke aansturing gewerkt. Het MT  bestaat uit één directeur IKC en 2 unit coördinatoren. 

Op IKC Den Dijk werken de volgende medewerkers. 

Directie

 

Mirjam van Ree
Directeur IKC Den Dijk

m.vanree@kiemuden.nl

   
 

Ad van Ras 
plv. directeur 
Unit coördinator Onderwijs

a.vanras@kiemuden.nl

 

Miranda Loeffen 
Rayon Manager (Kanteel)
Unit coördinator het jonge kind

mloeffen@kanteel.nl   

Unit Onderwijs

Intern begeleider

 

Henk Verstraten


h.verstraten@kiemuden.nl
  

   

 

Groepsleerkrachten 

 

Christine Vendrig 
Leerkracht groep 1/2 & 2/3

c.vendrig@kiemuden.nl

 

Elja van den Broek
Leerkracht groep 1/2

e.vandenbroek@kiemuden.nl

 

Petra van Ditmars 
Leerkracht groep 2/3

p.vanditmars@kiemuden.nl

 

Marianne van Oosterom
Leerkracht groep 4/5

m.vanoosterom@kiemuden.nl

 
 

Yvon van der Linden
Leerkracht groep 4/5 

y.vanderlinden@kiemuden.nl

 

Charlotte van de Kam
Leerkracht groep 4/5 & 5/6

c.vandekam@kiemuden.nl

 

Kim van Duijnhoven
Leerkracht groep 5/6

k.vanduijnhoven@kiemuden.nl

  Lisanne Arts
Leerkracht groep 7

l.arts@kiemuden.nl
 

Ad van Ras
Leerkracht groep 8

a.vanras@kiemuden.nl

  Brenda Koenen
Leerkracht groep 8

b.koenen@kiemuden.nl
       
 

                 

                            Unit Jonge kind

Peuteropvang De Blokkertjes

Dagopvang De Bengeltjes

B.S.O Den Dijk

 

  Marina Laarakkers
Pedagogisch medewerker

mlaarakkers@kanteel.nl

Margret Maas
Pedagogisch medewerker

mmaask@kanteel.nl
  Nieke Boumans
Pedagogisch medewerker

nboumans@kanteel.nl

  Juul Laarakkers
Pedagogisch medewerker

jlaarakkers@kanteel.nl
 

Hilde Bekkers
Pedagogisch medewerker

hbekkers@kanteel.nl

Miranda Loeffen
Rayonmanager

mloeffen@kanteel.nl
  Petra van de Maden
Pedagogisch medewerker

pvdmaden@kanteel.nl
   Moniek Ogink
Pedagogisch medewerker

mogink@kanteel.nl

   Janneke Ariëns
Pedagogisch medewerker

jariens@kanteel.nl

   


Onderwijs ondersteuning
 

Raymond de Wijs 
Conciërge

r.dewijs@kiemuden.nl 

  Sabrina Ijlstra
Administratief medewerker


s.ijlstra@kiemuden.nl
 
   Sitemap | Disclaimer | Links