Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Leerlingenraad Den Dijk

IKC Den Dijk heeft sinds het schooljaar 2014-2015 een leerlingenraad. Hierin hebben 2 leerlingen, per leerjaar, uit de groepen 5 t/m 8 zitting. De leerlingenraad komt 1 keer per maand bij elkaar. Zij praten over wat belangrijk is voor alle leerlingen op school. Invulling van de speelplaats, vieringen en feesten op school, etc. Ook evalueren we met de leerlingen belangrijke gebeurtenissen en inventariseren zij vragen of opmerkingen van leerlingen van onze school die vervolgens middels een vergadering besproken worden. Ook vanuit het dorp komen er vragen/verzoeken waar de leerlingenraad bij betrokken wordt. Leerlingen hebben 2 jaar zitting in de leerlingenraad, maar kunnen uiteraard herkozen worden. Verkiezingen vinden plaats aan het begin van een schooljaar. 
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement