Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Medezeggenschap

Binnen het IKC is de medezeggenschap integraal geregeld. De oudercommissie van de kinderopvang en de medezeggenschapsraad van de school werken in de kindcentrum-raad (KR) samen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. In de Kindcentrumraad zijn naast ouders ook personeelsleden van alle geledingen vertegenwoordigd. 

Sitemap | Disclaimer | Links