Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Leerlingenraad Den Dijk

Sinds het schooljaar 2014-2015 hebben wij een leerlingenraad. Hierin hebben 2 leerlingen uit elk leerjaar van groep 5 t/m 8 zitting. De leerlingenraad komt elke 5 weken bij elkaar. Zij bepalen hun eigen agenda en bespreken de agenda punten met hun eigen groep. Vanuit het team zorgt Christine voor ondersteuning voor de praktische zaken.

De leerlingenraad praat over dingen die belangrijk zijn voor alle leerlingen op school. Dat kan zijn over de invulling van de speelplaats, het continurooster, vieringen en feesten op school, etc. Ook evalueert de leerlingenraad belangrijke gebeurtenissen en inventariseren zij vragen of opmerkingen van leerlingen van onze school Deze onderwerpen worden vervolgens tijdens de vergadering besproken. De uitkomst van deze besprekingen, worden met de directie van de school besproken. Daar waar het mogelijk is worden de eventuele actiepunten gerealiseerd. Wanneer dat (nog) niet kan wordt dit in de leerlingeraad toegelicht. Leerlingen hebben 2 jaar zitting in de leerlingenraad. 
Sitemap | Disclaimer | Links