Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

MR


Zoals iedere school heeft ook den Dijk een medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit drie ouders en drie personeelsleden. Zij komen 8 keer per jaar bijeen. De MR-leden hebben een zittingsduur van drie jaar, waarbij elk jaar één lid aftreedt. De MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad en heeft invloed op beslissingen die op een school genomen worden.

De medezeggenschapsraad praat over alle zaken die met de school te maken hebben en kan hierover het standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan het bestuur. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Waarover advies- dan wel instemmingsrecht van toepassing is, is wettelijk vastgelegd. Hierop moet het bestuur reageren. Door de komst van de GMR is de rol van de MR veranderd. Bovenschoolse aangelegenheden behoren niet tot de taken van  de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen zijn te vinden op de site. 

Dit jaar hebben de volgende mensen zitting in de Medezeggenschapsraad; 

Nancy van Ham, Joëlle van Kilsdonk, Bob Lamers,  Ad van Ras, Lisanne Arts en Petra Ditmars.

Indien u als ouder vragen of opmerkingen heeft die betrekking hebben op MR- zaken, dan kunt u de MR rechtstreeks mailen via: kr.dendijk@kiemuden.nl 
Wanneer de volgende vergadering is, kunt u zien op de kalender van deze site. 

Sitemap | Disclaimer | Links