Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Ouderraad

Basisschool Den Dijk onderdeel van IKC Den Dijk heeft een ouderraad die ondergebracht is in een stichting die zich ten doel stelt;

- de bloei van de school te bevorderen
- bevorderen dat de ouders bij de school betrokken blijven
- ondersteunen van verschillende activiteiten op school
- het geven van signalen in de richting van de MR en de schoolleiding
- het ondersteunen van de verkeerswerkgroep 
- het bevorderen van goede samenwerking tussen de ouders, de kinderen, team en directie

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed voor activiteiten die niet vanuit het schoolbudget bekostigd kunnen worden; zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, toernooien, sport- en spelletjes dag & het kamp. De ouderraad incasseert en beheert deze middelen. En geeft jaarlijks middels een (financieel) jaarverslag verantwoording van de middelen. Aangezien niet voor alle groepen dezelfde kosten worden gemaakt, betalen de verschillende groepen een ander bedrag. De verschillen hebben vooral te maken met de kosten van het jaarlijkse schoolreisje.

 

In het begin van het schooljaar krijgt u het verzoek om de bijdrage over te maken. Voor dit schooljaar zijn de volgende bedragen vastgesteld:

·         Groep 1 t/m 4: bijdrage € 24,50

                              (Voor de kinderen die na 1 april op school komen: € 16,50 = schoolreisdeel)

·         Groep 5 t/m 8: bijdrage € 32,00 (het schoolreisdeel is € 24,-)

 

Leden van de Ouderraad

dhr. Patrick Raijmakers (voorzitter)
mevr. Jolanda van der Burgt (penningmeester)
mevr. Ilona Hol (secretaris)
mevr. Belinda Alvares (lid)
mevr. Suzanne van Eert (lid)
mevr. Jill Pijpers (lid)
mevr. Wikke Raijmakers (lid)
dhr. Leon Vollenberg (lid)

Wanneer u vragen heeft over of voor de ouderraad kunt mailen naar: 
ORikc-dendijk@kiemuden.nl

         

                 

 

 
     Ouderraad

Sitemap | Disclaimer | Links