Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

School- en pauzetijden
Het aantal uren per jaar en het aantal dagen per week dat kinderen les dienen te krijgen, is vastgelegd in de wet ‘schooltijden primair onderwijs’. Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen scholen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren (bovenop weken die al vierdaags zijn vanwege een algemene feestdag waarop de school gesloten is). Voorwaarde is wel dat de kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan voldoende uren onderwijs krijgen.

Groep 1 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 - 14.15 uur
woensdagmorgen 08.30 - 12.30 uur

Groep 1 t/m 8 pauzeert 's ochtends van 10.15 u. tot 10.30 u. Voordat de kinderen naar buiten gaan, worden de kinderen van groep 1 en 2 in de gelegenheid gesteld om iets te eten en / of te drinken.
Ook de andere kinderen kunnen in de pauze iets eten of drinken. Wij verzoeken u om de kinderen geen snoep mee te geven.

De middagpauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur. Van 12.00 uur tot 12.15 uur eten de kinderen in de klas. Daarna gaan zij van 12.15 uur tot 12.30 uur buitenspelen. De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de lessen. Alle leerlingen gaan dan zelf naar de eigen groep.

Groep 1/2 pauzeert op de eigen speelplaats. De juffen van groep 1/2 surveilleren op deze speelplaats.
Groepen 3 t/m 8 pauzeren op het schoolplein. De surveillance zal telkens door 2 juffen/meesters plaatsvinden.

Vrijdag voor aanvang van de kerstvakantie en zomervakantie is de school om 12.00 uur uit.

De communicanten (groep 4) hebben daags na de 1e Communie 2 uur vrij tot 10.30 uur, mits hiervoor verlof is aangevraagd.

De kinderdagopvang is dagelijks geopend van 7.30 u. tot 18.00 u.
De peuterspeelzaal is geopend op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen

Vakantie rooster 2019 – 2020 peuteropvang en onderwijs
Herfstvakantie ma 14 t/m vr 18 okt
Kerstvakantie ma 23 dec t/m vr 3 jan
Voorjaarsvakantie ma 24 feb t/m 28 feb
Meivakantie ma 20 apr t/m vr 01 mei
2e Pinksterdag 1 juni
Zomervakantie start op ma 13 juli

Studiedagen 2019-2020
Vrijdag 27 september
Vrijdag 6 december
Dinsdag 11 februari

Er is een mogelijkheid om kinderen gedurende deze tijden op te vangen. U dient dit af te stemmen met de leiding van de BSO.

Op de locatiepagina van kindcentrum den Dijk, vindt u een tool om de kosten van de opvang te berekenen: 
https://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-den-dijk  

 

Sitemap | Disclaimer | Links