Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Tijdlijn

Bereikbaarheid school morgen

Beste ouders, verzorgers


Morgen hebben wij tussen 8.00u en 12.00u geen stroom. Dat betekend dat wij telefonisch tussen deze tijd niet bereikbaar zijn.

Ook de tip om iets warm aan te trekken.


In geval van nood zijn wij te bereiken op het 06 nummer van de bso 0610411444


Team Den Dijk

Wijzigingen in groep 1-2 en groep 3

Beste ouders,

Juf Elja is vrijdag 18 september voorlopig voor het laatst in de groep. Dat heeft te maken met een regel die zwangere vrouwen en hun nog ongeboren kindje in het onderwijs beschermt tegen Corona. Dit betekent dat deze leerkrachten ook van kinderen 1,5 m afstand moeten houden. De reden hiervan is dat hoogst zwangere vrouwen nauwelijks behandeld kunnen worden indien zij het virus krijgen. Juf Elja is tot aan haar zwangerschapsverlof nog wel op school, maar zij zal niet voor de groep worden ingezet.

Juf Jeanette zal juf Elja in de groep gaan vervangen. Daarbij is wel een kleine wijziging in de dagen dat zij voor groep 1-2 staat. Namelijk maandag en vrijdag. 

De vervanging van juf Elja heeft daarmee ook gevolgen voor de dag waarop juf Christine in groep 3 werkzaam is. Dat is vanaf 28 september voortaan op de maandag.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,


Adri van der Loop

directeur integraal kindcentrum den Dijkverwachtingsgesprek groep 5 t/m 8

Beste ouder(s)/ verzorgers van groep 5 t/m 8,


Aan het begin van het schooljaar willen we graag met u en uw kind in gesprek. Tijdens dit verwachtingsgesprek van ongeveer 15 minuten worden o.a. de persoonlijke leerdoelen, de resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind doorgenomen. Belangrijk hierbij is dat het kind een aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Wat houdt hem/haar bezig, wat zijn de interesses, hoe beleeft het de school, waar wil hij/zij de komende periode aan gaan werken, etc. Daarnaast spreken we met u over de ervaringen gedurende de eerste weken.

Bijgaande een gespreksleidraad. Het zijn de onderwerpen, die tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Afhankelijk van het kind en het leerjaar dat het betreft, zal er een sterker accent op bepaalde onderwerpen liggen. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden.

Let op! Data volgen binnenkort. Ivm met de corona maatregelen zullen de gesprekken in de tijd gespreid plaats vinden. Wanneer de groep van uw kind aan de beurt is, hoort u zsm.

Met vriendelijke groet,

Team Den Dijk


Uitnodiging 5 8 1e gesprek 2020 2021
omgekeerd oudergesprek (verwachtingsgesprek) groep 1 t/m 4

Beste ouder(s)/ verzorgers van groep 1 t/m 4,

Aan het begin van het schooljaar willen we graag met u in gesprek over uw kind. Tijdens dit omgekeerd oudergesprek (verwachtingsgesprek) is het de bedoeling dat u als ouder de leerkrachten informeert over uw kind. Wat houdt uw kind bezig, wat zijn de interesses, hoe beleeft uw kind de school, etc. Daarnaast spreken we met u over de ervaringen gedurende de eerste weken en het doel waar uw kind de komende periode aan wil gaan werken. 

Bijgaande een gespreksleidraad. Het zijn de onderwerpen, die tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Afhankelijk van het kind en het leerjaar dat het betreft, zal er een sterker accent op bepaalde onderwerpen liggen. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden.

Let op! Data volgen binnenkort. Ivm met de corona maatregelen zullen de gesprekken in de tijd gespreid plaats vinden. Wanneer de groep van uw kind aan de beurt is, hoort u zsm.

Met vriendelijke groet,

Team Den Dijk


Uitnodiging 1 4 1e gesprek 2020 2021
Beslisboom neusverkouden kind

Bijgevoegd bij dit bericht vindt u de beslisbomen voor neusverkouden kinderen van 0 t/m 6 jaar, van 7 t/m 12 jaar, voor opvang en voor onderwijs.

Deze kan u helpen bepalen of uw kind naar school of naar de opvang mag.

Beslisboom neusverkouden kind 7 t m 12 jaar toelaten op kinderopvang BOinK AJN.pdf
Beslisboom neusverkouden kind 0 t m 6 jaar toelaten op kinderopvang BOinK AJN 030920.pdf
Beslisboom neusverkouden kind 0 t m 6 jaar toelaten op school BOinK AJN 030920.pdf
Beslisboom neusverkouden kind 7 t m 12 jaar toelaten op school BOinK AJN 030920.pdf
Telefoonnummer kdv en peuteropvang

Beste ouders,

Vanaf vanmiddag zijn wij niet meer op ons mobile nummer te breiken.

Jullie kunnen ons bereiken op

0413-335343, je komt dan in een keuzemenu, kies optie 3.

Berichten kun je sturen naar de mobiel van de bso 06-10411444. Deze zullen dan zo snel mogelijk aan de dagopvang of peuteropvang worden doorgegeven, maar houdt hierbij rekening met wat vertraging.

Informatie n.a.v. de veranderingen van aanbod op de dagopvang en de peuterspeelzaal

Beste ouders,

Bijgevoegd de informatie die gisteren aan de ouders, die al klant zijn van Kanteel, is verteld. Omdat deze verandering een ruimer aanbod voor ouders betekend, willen we jullie hier graag allemaal van op de hoogte stellen.

Mochten hier vragen over zijn, kun je contact opnemen met Miranda (mloeffen@kanteel.nl) of Saskia (relatiebeheer@kanteel.nl tav Saskia)


Informatie peuteropvang Den Dijk (1)
Start van het nieuwe schooljaar

Maandag 24 augustus starten we op IKC Den Dijk weer met het onderwijs. We hopen dat iedereen een fijne vakantie, thuis of in het buitenland, heeft gehad en dat we met nieuwe energie weer aan de slag kunnen. In deze brief geven we informatie over de laatste richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en de Corona maatregelen die nu van toepassing zijn.

de informatie vindt u in de bijlage.

informatiebrief ouders IKC Den Dijk start na de zomervakantie
Udense Handen Ineen gaat ook ‘na corona’ door en start zomer met vakantieweek

Udense Handen Ineen gaat ook 'na corona' door en start zomer met vakantieweek


Limbodansen, bubbelvoetbal en knutselen met Kunst&Co: kinderen die tijdens de coronatijd werden opgevangen in de Udense crisisopvang zijn hun vakantie gestart met een speciaal georganiseerde activiteitenweek.


Sinds het begin van de coronacrisis hebben de verschillende basisscholen en kinderopvanglocaties in Uden gezamenlijk crisisopvang geboden aan kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben. Dat is volgens Kiem-stafflid Nicole Westhoff zo goed bevallen dat het ook na de zomer, buiten crisismomenten voort gezet wordt.


"We hebben heel veel geleerd van de afgelopen weken en een van de dingen is dat we het mooi vinden dat we het gezamenlijk konden doen," vertelt Westhoff. "Dat krachten bundelen willen we vooral vasthouden, dus we hebben gekeken hoe we meteen in het begin van deze vakantie - die voor heel veel kinderen anders is dan anders, omdat ze bijvoorbeeld niet weggaan - iets voor de kinderen konden doen en dat is een activiteitenweek geworden met een Udense Handen Ineen sausje eroverheen."Kijk voor het orginele artikel op: https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/udense-handen-ineen-gaat-ook-na-corona-door-en-start-zomer-met-vakantieweek

Pro-Mirari-Art expositie op het schoolplein

Zondag 12 juli werd ons schoolplein omgetoverd tot een heuse expositieruimte voor de Pro-Mirari-Art expositie.

Uitzwaaien groep 8: Door weer en wind naar het VO

Groep 8 nam woensdag afscheid van hun basisschool periode en dit ging gepaard met veel water, wind, feestelijk versierde fietsen en vooral veel lol!

Den Dijk op DTV

Bij het uitzwaaien van groep 8 was DTV aanwezig.

Bekijk hier de beelden:

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/politie-escorte-en-een-koude-douche-bijzonder-afscheid-voor-achtste-groepers-uit-de-peel

Laatste schooldag Juf Hilde

Dinsdagochtend geeft juf Hilde voor het laatst les op onze school. Na 4 jaar les te hebben gegeven in de leerjaren 1 t/m 3 van ikc Den Dijk gaat Hilde na de vakantie aan de slag op Kindcentrum Vindingrijk in Uden.


Dinsdagmiddag gaat Hilde kennismaken met haar nieuwe klas op de nieuwe school.

Wij wensen Hilde heel veel geluk en heel veel succes.

Wij danken haar voor haar inzet en collegialiteit in de afgelopen jaren.


Op dinsdagmorgen neemt Hilde afscheid van de klas.

Aan het einde van de ochtend nemen we als ikc Den Dijk afscheid.


Ivm de bijzondere omstandigheden ivm Corona organiseren we geen officieel afscheidsmoment voor ouders. Wilt u toch even persoonlijk afscheid van Hilde willen nemen, kan dat voor deze gelegenheid voor en na schooltijd op maandag en dinsdagochtend.

Vertrek Adri als directeur van IKC Den Dijk

Aan: Ouders en verzorgers van kinderen van IKC Den Dijk 

van: Bestuur Kiem Onderwijs en Opvang

Uden, 19 juni 2020


Beste ouder(s), verzorger(s),

De directeur van IKC Den Dijk, Adri van der Loop, heeft besloten zijn loopbaan als directeur per 1 januari 2021 te beëindigen.

De heer Van der Loop is naast directeur al deels trajectbegeleider passend onderwijs binnen Kiem onderwijs en opvang. Vanaf januari zal hij zich volledig kunnen richten op deze taak.

Direct na de zomervakantie zullen we het proces starten om op zoek te gaan naar een passende opvolger.

Wij danken Adri hartelijk voor alles wat hij als directeur voor Den Dijk heeft betekend en wensen hem veel succes toe in zijn functie als trajectbegeleider.


Met vriendelijke groet,

Namens Kiem onderwijs en opvang,


Joke Tillemans,

Bestuurder

200622 Brief ouders verzorgers vertrek Adri van der Loop als directeur IKC Den Dijk
Groepsindeling schooljaar 20-21

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen week hebben wij het formatieplan en de bijbehorende groepsindeling af kunnen ronden. Deze zijn inmiddels ook voorgelegd aan de Kindcentrumraad (KR).

Juffrouw Hilde zal het komende schooljaar niet terugkeren omdat zij op een andere school gaat werken. Juffrouw Elja zal haar plaats innemen.

 

De groepsindeling voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

Groep 1-2      juffrouw Christine en juf Elja

Groep 3         juffrouw Petra en juffrouw Christine

Groep 4/5      juffrouw Yvon en juffrouw Charlotte

Groep 5/6       juffrouw Kim

Groep 7          juffrouw Lisanne

Groep 8          juffrouw Brenda en meester Ad

Algemene ondersteuning          juffrouw Nieke 


Gefeliciteerd met het KiVa-certificaat!


HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!!

Van: kiva1@rug.nl namens KiVa School, FA

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 15:41

Aan: Henk Verstraten

Onderwerp: Gefeliciteerd met het KiVa-certificaat!

Beste Henk,


Je hebt ons jullie ingevulde zelfevaluatie opgestuurd. We hebben jullie evaluatie bekeken en beoordeeld. Jullie school, IKC Den Dijk, voldoet wederom aan de door KiVa gestelde eisen.


We willen jullie school dan ook van harte feliciteren met het opnieuw behalen van het certificaat! Jullie blijven een gecertificeerde KiVa-school!


Met vriendelijke groet,

Vera Moll


——-///——///———///———-///——///——-Van: Vera Moll

Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 12:27

Aan: Henk Verstraten

Onderwerp: KiVa-forum

Dag Henk,


Mijn collega heeft jullie zelfevaluatieformulier beoordeeld en daaruit geconcludeerd dat jullie een hele goede school zijn! Hoe leuk is dat?!


Zoals je wellicht weet hebben wij een forum opgezet binnen het intranet van Mijn KiVa. Omdat jullie zo'n goede school zijn vroeg ik mij af of je misschien een leuke/bijzondere/gekke ervaring m.b.t. de kick-off, de KiVa-certificering of lesideeën wilt delen op het forum.


Mocht je een vraag hebben aan een andere KiVa-school dan kun je die ook stellen!


Ik zou het leuk vinden om iets van je op het forum te zien verschijnen. Alvast bedankt!


https://www.kivaschool.nl/mijn-kiva/intranet/forum/


Met vriendelijke groet,

Vera MollKiVa | Samen maken we er een fijne school van!

www.kivaschool.nl

Weer samen terug naar IKC Den Dijk - Periode 8 juni tot zomervakantie 2020

Weer samen terug naar IKC Den Dijk


Periode 8 juni – zomervakantie 2020


Een nieuwe fase

De kinderen in het primair onderwijs gaan vanaf 8 juni weer met de hele klas naar school. Daarmee breekt een nieuwe fase aan en kunnen we het schooljaar ondanks een aantal noodzakelijke beperkingen toch op een fijne manier afsluiten. Hoewel de afsluiting van het schooljaar echt wezenlijk anders zal zijn dan we gewend waren, maken we er samen een mooie tijd van.

Voordat we naar de komende periode gaan kijken willen we alle kinderen, ouders en medewerkers van IKC Den Dijk van harte bedanken voor de wijze waarop we de afgelopen periode de herstart hebben vorm gegeven.

Vanaf de eerste dag verliep alles zoals gehoopt en afgesproken. Alle maatregelen zijn met aandacht nageleefd. Dat heeft een ontzettend positieve bijdrage geleverd aan de rust waarmee we konden opstarten. En ook de opvang na schooltijd en op vrijdag is prima verlopen. Dat hebben we mooi gedaan samen!

Ondanks het feit dat we langzaam uit de Lock down gaan, blijft er een risico dat het virus weer om zich heen grijpt. Voorzichtigheid blijft dus geboden!

Uitgangspunten volledige opening vanaf 8 juni

Het kabinet heeft het besluit tot de volledige opening van de basisscholen genomen: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Voor het onderwijs is een protocol opgesteld. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en getoetst door het RIVM.

Met ingang van 8 juni 2020 zijn de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS.

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/

Concrete maatregelen tot de zomervakantie

Met de volledige opening zullen de meeste maatregelen blijven gelden en er zullen er ook wat nieuwe bijkomen. En voor alles wat we in dit bericht weergeven geldt een onder voorbehoud. Als we namelijk door landelijke richtlijnen worden teruggefloten, kunnen maatregelen weer wijzigen. In de hierna volgende opsomming van maatregelen, proberen we rekening te houden met:

- wat goed is voor de kinderen;

- de veiligheid voor medewerkers, kinderen en ouders

School- en opvangtijden

1 schooltijden: de schooltijden zullen weer zijn zoals deze voor 16 maart waren (zie schoolgids)

2 De noodopvang zoals die door Udense Handen Ineen werd vormgegeven stop m.i.v. 8 juni geheel

3 Peuter- en dagopvang en BSO draaien weer volgens hetzelfde rooster als voor 16 maart

Veiligheid

1. ouders in en rond de school: De maatregelen op dit gebied blijven ongewijzigd: ouders alleen aan de rand van het plein en geen ouders in de school.

2. Ingangen: de kinderen komen en gaan via de ingangen zoals wij die ook afgelopen weken hebben gebruikt

3. hygiëne: veel handen wassen en ontsmetten. De handgel blijft beschikbaar.

4. thuisblijven: Afspraken over thuisblijven:

• Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, nemen wij direct contact op met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Het kind dient dan direct opgehaald te worden.

• Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de directie).

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de directie).

• Leerlingen met klachten kunnen worden getest. Meer informatie daarover is te vinden op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Activiteiten tot het einde van het schooljaar

1. verjaardagen: Tot het einde van dit schooljaar vieren wij geen verjaardagen op school. Dat betekent dat er geen verjaardagtraktaties worden uitgedeeld, maar ook dat de juffen- en meestersdag dit jaar komt te vervallen. Voor de kleutergroep geldt dat er een sobere verjaardag wordt gevierd, waarbij er wel een feestmuts wordt gemaakt en voor de jarige gezongen wordt. In alle andere groepen wordt de jarige met “Lang zullen ze leven worden” toegezongen

2. Schoolreis: de schoolreis van dit schooljaar is komen te vervallen.

3. Excursies: er zijn dit schooljaar geen excursies meer.

4. Schoolkamp: Het schoolkamp van groep 8 gaat dit jaar niet door. Het team werkt aan een alternatief RIVM-proof programma. U wordt hierover geïnformeerd, zodra duidelijk is wat mogelijk is.

5. Musical: De musical kan niet met publiek worden opgevoerd. Het team werkt aan een alternatief RIVM-proof programma. Ook hierover wordt u z.s.m. geïnformeerd.

6. Afscheidsbijeenkomst groep 8: Ook hiervoor gelden, net zoals bij de musical, beperkingen en zullen wij een RIVM-proof alternatief aanbieden.

7. De wisselochtend: vindt plaats op woensdag 8 juli (10.30 – 12.00 uur) alle kinderen maken met de nieuwe leerkracht in de nieuwe groepssamenstelling kennis. Groep 8 haalt spullen op en neemt na 8 jaar definitief afscheid van de basisschool (8:30 - 10:00 )

8. Afsluiting schooljaar: op donderdag 9 juli organiseert het team een feestelijke afsluiting met gezellige activiteiten op school.

Rapporten en gesprekken einde schooljaar

We kunnen terugkijken op een heel bijzondere en unieke onderwijsperiode. Op dinsdag 17 maart zijn wij begonnen aan onderwijs op afstand. Zonder enige ervaring op dit gebied zijn we samen dit avontuur aangegaan. Het was verbazingwekkend hoe snel het onderwijs via Google Meet door kinderen als normaal werd ervaren. Maar ook leerkrachten werden heel snel bedreven in het verzorgen van onderwijs op afstand. Ouders hebben van nabij mee kunnen kijken naar de ontwikkeling van hun kind. Als team willen we in het rapport daarom de ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten samen laten komen. We vragen alle ouders namelijk een stukje te schrijven over de ervaren ontwikkeling die zij bij hun kind hebben gezien. Maar ook aan kinderen vragen we om informatie te geven.

Op 25 juni krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met 7 hun rapport mee. Op 29 en 30 juni zullen de gesprekken plaats vinden. De bedoeling is om deze gesprekken middels videobellen plaats te laten vinden.

U wordt hierover via een apart bericht geïnformeerd.

Tot slot

Wij hopen u met deze informatie voldoende op de hoogte te hebben gebracht. We realiseren ons dat het erg veel informatie is. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via ikc-dendijk@kiemuden.nl

Weer terug op ikc Den Dijk

Vandaag was een spannende dag voor iedereen in opvang en onderwijs. Niet alleen de kinderen die na ruim 8 weken weer naar school mochten, maar zeker ook voor alle medewerkers van IKC den Dijk. Was alles klaar voor de komst van de kinderen?

Zijn alle kinderen er weer? Hoe zal de dag verlopen?

De kinderen wisten heel snel weer de weg naar hun groep te vinden en ondanks dat er een aantal nieuwe regels waren, voelde het helemaal vertrouwd.

Omdat het een heel bijzondere dag is, zorgde de ouderraad voor een lekkere traktatie voor alle kinderen.

De medewerkers van iKC Den Dijk werden met een gigantische taart verrast. Daarmee bedankte de ouderraad alle medewerkers voor hun inzet in de afgelopen periode.


Het team van IKC Den Dijk was zeer vereerd met deze mooie en vooral lekkere blijk van waardering.


De komende weken gaan we weer samen vol enthousiasme aan de slag!


Namens IKC Den Dijk


Adri van der Loop

Sitemap | Disclaimer | Links