Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Welkom

‘It takes a village to raise a child'

Reeds enige jaren vinden de school, de kinderopvang en de peuterspeelzaal elkaar wanneer het gaat om de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Hoewel we te maken hebben met zelfstandige organisaties, proberen we met elkaar een optimale samenwerking te krijgen voor het stellen van gezamenlijke doelstellingen en verantwoordelijkheden. 
We delen niet alleen hetzelfde gebouw, maar ook dezelfde visie en manier van werken met kinderen.

Openingstijden

Onderwijs:
Groep 1 t/m 8
ma, di, do, vr
08.30 - 14.15 uur
woensdag     
08.30 - 12.30 uur

Kinderdagverblijf 
Brengen
ochtend: 07.30 – 09.00 uur
middag: 12.45 – 13.00 uur
Ophalen
middag: 12.30 - 12.45 uur
avond: 17.00 - 18.00

Peuterspeelzaal:
ma, di, woe, do
Brengen: 8.30 uur
Ophalen: 11.30 uur

BSO:
voorschools: 7.30 - 8.30 uur
naschools: 14.15 - 18.00 uur

Bieb:
maandag: 17.30 uur
donderdag: 14.15 uur

Tijdlijn

Wijzigingen in groep 1-2 en groep 3

Beste ouders,

Juf Elja is vrijdag 18 september voorlopig voor het laatst in de groep. Dat heeft te maken met een regel die zwangere vrouwen en hun nog ongeboren kindje in het onderwijs beschermt tegen Corona. Dit betekent dat deze leerkrachten ook van kinderen 1,5 m afstand moeten houden. De reden hiervan is dat hoogst zwangere vrouwen nauwelijks behandeld kunnen worden indien zij het virus krijgen. Juf Elja is tot aan haar zwangerschapsverlof nog wel op school, maar zij zal niet voor de groep worden ingezet.

Juf Jeanette zal juf Elja in de groep gaan vervangen. Daarbij is wel een kleine wijziging in de dagen dat zij voor groep 1-2 staat. Namelijk maandag en vrijdag. 

De vervanging van juf Elja heeft daarmee ook gevolgen voor de dag waarop juf Christine in groep 3 werkzaam is. Dat is vanaf 28 september voortaan op de maandag.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,


Adri van der Loop

directeur integraal kindcentrum den Dijkverwachtingsgesprek groep 5 t/m 8

Beste ouder(s)/ verzorgers van groep 5 t/m 8,


Aan het begin van het schooljaar willen we graag met u en uw kind in gesprek. Tijdens dit verwachtingsgesprek van ongeveer 15 minuten worden o.a. de persoonlijke leerdoelen, de resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind doorgenomen. Belangrijk hierbij is dat het kind een aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Wat houdt hem/haar bezig, wat zijn de interesses, hoe beleeft het de school, waar wil hij/zij de komende periode aan gaan werken, etc. Daarnaast spreken we met u over de ervaringen gedurende de eerste weken.

Bijgaande een gespreksleidraad. Het zijn de onderwerpen, die tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Afhankelijk van het kind en het leerjaar dat het betreft, zal er een sterker accent op bepaalde onderwerpen liggen. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden.

Let op! Data volgen binnenkort. Ivm met de corona maatregelen zullen de gesprekken in de tijd gespreid plaats vinden. Wanneer de groep van uw kind aan de beurt is, hoort u zsm.

Met vriendelijke groet,

Team Den Dijk


omgekeerd oudergesprek (verwachtingsgesprek) groep 1 t/m 4

Beste ouder(s)/ verzorgers van groep 1 t/m 4,

Aan het begin van het schooljaar willen we graag met u in gesprek over uw kind. Tijdens dit omgekeerd oudergesprek (verwachtingsgesprek) is het de bedoeling dat u als ouder de leerkrachten informeert over uw kind. Wat houdt uw kind bezig, wat zijn de interesses, hoe beleeft uw kind de school, etc. Daarnaast spreken we met u over de ervaringen gedurende de eerste weken en het doel waar uw kind de komende periode aan wil gaan werken. 

Bijgaande een gespreksleidraad. Het zijn de onderwerpen, die tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Afhankelijk van het kind en het leerjaar dat het betreft, zal er een sterker accent op bepaalde onderwerpen liggen. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden.

Let op! Data volgen binnenkort. Ivm met de corona maatregelen zullen de gesprekken in de tijd gespreid plaats vinden. Wanneer de groep van uw kind aan de beurt is, hoort u zsm.

Met vriendelijke groet,

Team Den Dijk


Agenda

ma 21 - 9
STUDIEDAG leerlingen zijn vrij
ma 21 - 9
di 22 - 9
verwachtingsgesprekken groep 8
ma 21 - 9 14:30
di 22 - 9 20:30
kennismakingsgesprekken groep 8
wo 23 - 9
do 24 - 9
verwachtingsgesprekken groep 1 en 2
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links