Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Wijzigingen in de groepen na Carnavalsvakantie

Beste ouders/verzorgers,

Na de carnavalsvakantie zijn er een aantal belangrijke veranderingen in de groepen. Deze wijzigingen gelden in ieder geval voor de rest van het schooljaar.

Groep 1-2 en groep 2-3
Na de carnavalsvakantie zal Nieke Boumans groep 1-2 vijf dagen per week komen ondersteunen. Elke ochtend zal Nieke van 9.00 – 12.00 in groep 1 les gaan geven met het merendeel van de groep 1 leerlingen. Christine neemt dan alle kinderen van leerjaar 2 en een aantal kinderen van leerjaar 1 onder haar hoede. Dat betekent dat de leerlingen van groep 3 tussen 9.00 en -12.00 als één groep les krijgen.

Door het verkleinen van de groepen 1-2 en 2-3 verwachten we nog meer aandacht een de leerlingen te kunnen besteden.  De eigen leerkracht is primair aanspreekpunt ook wanneer het gaat over het ochtendprogramma. Dus wanneer er vragen of opmerkingen zijn graag bij de leerkracht waarbij uw kind nu ook zit.

Instroom groep 1
Alle kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden en voor het eerst naar groep 1 gaan, kunnen tot eind mei instromen. Dat wil zeggen dat alle kinderen die na 31 mei jarig zijn in het nieuwe schooljaar naar groep 1 gaan. Mochten daar nog vragen over zijn, dan horen wij die graag.

Groep 6-7, groep 5-6 en groep 4
Eveneens na de carnavalsvakantie zal Lisanne Arts in groep 6-7 komen. Zij komt in de plaats van Debbie.  Lisanne staat fulltime voor de groep.  Lisanne is bekend met groep 6-7, omdat ze vorig jaar toen Debbie op de Springplank werkzaam was ook deze groep heeft gedraaid.

Juf Charlotte gaat op maandag weer terug naar groep 4 en op donderdag zal zij in het tussenlokaal alle leerlingen van leerjaar 6 lesgeven. Dus ook de leerlingen van leerjaar 6 uit groep 5-6.

Om de overdracht en de oudergesprekken goed te laten verlopen, blijven juf Yvon en Juf Charlotte tot 1 maart beschikbaar. Het kan dan dus zomaar zijn dat er twee juffen tegelijk in groep 6-7 zijn.

Met vriendelijke groet,

Adri van der Loop

Sitemap | Disclaimer | Links