Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Ons onderwijs

Reeds enige jaren vinden de school, de kinderopvang en de peuterspeelzaal elkaar wanneer het gaat om de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Hoewel we te maken hebben met zelfstandige organisaties, proberen we met elkaar een optimale samenwerking te krijgen voor het stellen van gezamenlijke doelstellingen en verantwoordelijkheden. Zo bestaat er reeds enige tijd een warme overdracht van kinderen, dat wil zeggen dat alle kinderen die naar de basisschool gaan reeds in een vroegtijdig stadium worden besproken. Er is een afstemming van de thema’s die op de verschillende plaatsen worden aangeboden. 

Het logo van onze school wordt gevormd door een drietal kinderen dat elkaar bij de hand houdt. Daarmee wordt het motto van onze school gesymboliseerd: “Samen groeien naar volwassenheid”. Leren, of dat nu om kennis of vaardigheden gaat, doe je altijd samen met en van anderen. Het logo geeft aan dat kinderen elkaar bij de hand nemen, om zo samen te groeien naar de volwassen maatschappij. De kinderen op basisschool Den Dijk worden door hun omgeving gesteund op hun weg naar volwassenheid. 

Sitemap | Disclaimer | Links