Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Voortgangsgesprekken

Evenals vorig jaar bestaat er in de maand november de mogelijkheid om de voortgang van de kinderen te bespreken. Omdat we het jaar begonnen zijn met een omgekeerd oudergesprek en we in januari het eerste rapport met u bespreken, willen we halverwege deze periode de mogelijkheid bieden om met elkaar te spreken.  Wij wijzen u er op dat alle resultaten van testen en toetsen (zowel methode als niet methode gebonden) voor u te raadplegen zijn in parnassys. Het kan echter zijn dat u er behoefte aan heeft om met de leerkracht van gedachten wisselen. Het is ook mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt.

Sitemap | Disclaimer | Links