Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Inrichting MFA Plein

Terwijl de bouw van het Kindcentrum van start gegaan is, wordt er ook al gedacht aan de inrichting van de omgeving. Begin deze maand heeft de gemeente een eerste schetsplan voor herinrichting van de Oudedijk en het Terraveenplein gepresenteerd. Omdat ook het schoolplein volgend jaar vorm moet krijgen, is er gekozen om dit te koppelen aan de herinrichtingsplannen.

Er is besloten om een zogenaamd MFA-plein in te richten, waardoor Terravicta, het Peelhonk en het Kindcentrum  via dit gebied ruimtelijk met elkaar worden verbonden.

Omdat we hopen dat de school in juli klaar is, is het streven om dan ook het MFA-plein ingericht te hebben.

Wikke Raymakers is door de projectgroep inrichting MFA-plein gevraagd om een plan te maken dat door de gebruikers gedragen wordt. Zij heeft het plan om in drie bijeenkomsten een inrichtingsvoorstel voor het MFA-plein te maken. De kaders zijn bekend. Er zijn mensen die zich aangemeld hebben op de dorpsavond. Deze worden voor de tweede bijeenkomst er bij gevraagd. Daardoor krijgen kinderen de tijd en ruimte om eerst zonder al teveel belemmering te denken over een ontwerp.

Het eerste ontwerp wordt door de kinderen en bovengenoemde afgevaardigden ontworpen, in een tweede bijeenkomst worden ook de mensen die zich aangemeld hebben op de vergadering erbij gevraagd.

In een derde en laatste bijeenkomst komt dan een definitief en overdraagbaar ontwerp. Daarna zal de projectgroep Nieuwbouw van het kindcentrum, de Stuurgroep Nieuwbouw en het College van B&W hun oordeel over het ontwerp geven. Wanneer blijkt dat het  plan aan alle vereisten voldoet en ook realiseerbaar is, zal de volgende stap richting uitvoering gemaakt worden. 

Media
  • bouw 1.jpg
  • bouw 2.jpg
  • bouw 3.jpg
  • mfa 1.jpg
Sitemap | Disclaimer | Links