Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Groep 5/6, 6/7 en 8

De bovenbouw van onze school heeft In de basisformatie drie groepen: Groep 5/6,  groep 6/7 en groep 8. Dit jaar kunnen we beschikken over extra formatie ruimte omdat in groep 5/6 juf Daphne op maandag en dinsdag als LIO-leerkracht de groep draait en meester Jacques op woensdag en op een groot aantal donderdagen en vrijdagen voor het onderwijs aan de bovenbouw beschikbaar zijn. Daarom hebben we vanaf het begin van het jaar er voor gekozen om de tijd zo optimaal mogelijk te benutten om groepen intensiever te begeleiden in het vrije lokaal bij de bovenbouw.  Wij hebben heel nadrukkelijk niet gekozen voor RT-achtige constructies, omdat daarmee slechts enkele kinderen baat hebben van de extra handen waarover wij nu beschikken.

Hierdoor is het mogelijk dat kinderen extra instructie en begeleiding krijgen in verschillende vakken. Dat varieert van rekenen, begrijpend lezen, spelling, en zaakvakken. Het aanbod aan deze kinderen wordt onder regie van de groepsleerkracht  (van groep 5/6 en groep 6/7) uitgevoerd. Een luxe positie die ten goede komt aan alle kinderen van de bovenbouw. Omdat het programma van de beide groepen 6 parallel loopt is het geen enkele probleem om de leerlingen van leerjaar 6 samen van deze extra mogelijkheden gebruik te laten maken.

 Uit het overleg met de MR / OR  kwam naar voren dat een aantal ouders het beeld hadden dat we een groep 6 hadden die op een aantal momenten verdeeld worden over de groepen 5 en 7. Dit is dus niet het geval. Wij hebben nooit de indruk willen wekken dat er een aparte groep 6 is. De kinderen zitten dus of in groep 5/6 of in groep 6/7 zoals we dat aan het begin van het jaar hebben aangegeven.  Vragen over de voortgang van de kinderen dienen dan ook bij de eigen groepsleerkracht gesteld te worden. Die heeft het overzicht en zorgt voor afstemming. 

Sitemap | Disclaimer | Links